Hình ảnh nhân viên tham gia chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng tại Dragon Center.

Tại Dragon Center, nhân viên được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp từ các chuyên gia đã có kinh nghiệm lâu năm trong nghành, mang đến những kiến thức, kỹ năng thực tế để áp dụng vào công việc một cách hiệu quả.

Qua chương trình đào tạo, nhân viên có cơ hội được truyền tải những kiến thức mới, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

- BY DRAGON CENTER -

Viết bình luận của bạn: